DigiWall

DigiWall to Framtidsmuseet

Framtidsmuseet i Borlänge öppnar på nytt i slutet på februari efter ombyggnad. Med på den nya utställningen kommer det att finnas en DigiWall 4.

Published: 13-01-27

All News

AB Experimentfirman Klas Fresk | Sigfrid Edströms Gata 150, 72466 Västerås, Sweden | Contact information